تیم‌ها و استارتاپ‌‍های که تمایل به عضویت و بهره‌مندی از خدمات برنامه شتابدهی را دارند طرح خود را از طریق فرم زیر بارگزاری کرده و اطلاعاتی از قبیل اطلاعات تماس، معرفی تیم و ایده، تجربیات کاری، شرح مختصر ایده و طرح و… را جهت بررسی و ارزیابی اولیه ارائه می‌دهند.

فرم پذیرش تیم‌های استارتاپی در برنامه شتابدهی

این فرم را جهت ورود تیم‌های استارتاپی به فاز ارزایابی برای شرکت در برنامه شتابدهی تکمیل نمایید
  • انواع فایل های مجاز : jpg, gif, png, pdf.