نوآفرینان و شرکت‌های دانش‌بنیان مستقر در مرکز نوآوری انرژیک 

مدیران ارزش دارایی‌های فیزیکی، پاوان

شرکت رتبه یک در زمینه مدیریت دارایی‌های فیزیکی

فرادید ارتباط فاوا

پیشرو در دیجیتالیزیشن حوزه ایمنی، بهداشت و محیط زیست با استفاده از هوش مصنوعی در صنعت نفت و گاز

پیشگامان طراحی مفهومی

حلقه ارتباط میان دانش و طرح صنعتی در صنایع فرآیندی

پاترونت

ارائه‌دهنده راهکارهای مهندسی خرید و پلت‌فرم پشتیبان زنجیره تامین صنعت کشور

بسپار فرآورش ایرانیان

تولیدکننده نانو الیاف و میکرو الیاف پلیمری در کاربرد فیلتراسیون و پدهای سوپر جاذب آب

گروه مشاورین مورکانز

مشاوره مدیریت دارایی‌های فیزیکی

نوآفرینان و شرکت‌های دانش‌بنیان مرکز نوآوری انرژیک