“رویداد تقاضا محور ( Call For Solution) شرکت‌های زیر مجموعه گروه گسترس انرژی پاسارگاد ” تحت عنوان Reverse Pitch 2023 

این پروژه با هدف حل چالش‌ها و مسائل صنعت نفت و انرژی کشور  به وسیله نوآفرینان و شرکت های دانش بنیان داخلی و در چارچوب طرح توسعه رویدادهای رقابتی مساله محور (طرح شهید بابایی) بنیاد ملی نخبگان برگزار می گردد.

لازم به ذکر است برندگان چالش های اول و دوم از امتیازات فعالیت نخبگانی بهره‌مند می شوند.

در صورت داشتن طرح برای هر کدام از چالش ها، می توانید طرح خود را به این ایمیل energyinnovationcenter1@gmail.com تا تاریخ 10 تیر 1402 ارسال نمایید.