بازدید مدیران شرکت پتروشیمی شازند اراک از مرکز نوآوری انرژیک

این بازدید با حضور مدیران شرکت پتروشیمی شازند اراک در تاریخ 2 آبان 1402 انجام شد. در این بازدید پس از آشنایی مدیران شرکت محترم پتروشیمی شازند اراک با توانمندی‌ها و فعالیت های مرکز نوآوری انرژیک از سال 1399 تاکنون و همینطور آشنایی با شرکت های فناور، نوآور و دانش بنیان عضو انرژیک جلسه هم…