داستان انرژيک

باشگاهی برای پرورش نوآوری در صنعت انرژی

انرژیک مرکز نوآوری حوزه نفت و انرژی است که توسط شرکت پیشگامان توسعه کارمایه آپادانا «آپادانا ونچرز» و با سرمایه‌گذاری شرکت‌های گسترش انرژی پاسارگاد، انرژی دانا، و سرمایه‌گذاری صنعت نفت در ساختمان دانشکده مهندسی نفت دانشگاه صنعتی امیرکبیر راه‌اندازی شده است. فضاهای این مرکز به استقرار کارآفرینان، شرکت‌های نوآور و دانش‌بنیان، و همچنین نمایندگان شرکت‌های بزرگ حوزه انرژی کشور اختصاص یافته است.

Energic-Innovation-Center

چشم انداز انرژيک

انرژیک در فصل مشترک صنعت، دانش، تجربه، سرمایه و خلاقیت، یک نقطه رجوع برای یافتن راه‌حل مسأله‌های صنعت انرژی به کمک کارآفرینان خلاق داخلی است.

ماموریت انرژيک

ما تلاش می‌کنیم تا با ایجاد یک محفل برای دور هم جمع شدن صاحبان ایده، تجربه، دانش و سرمایه بستر مناسبی را برای زایش و رشد و شکوفایی هسته‌های نوآفرین شکل بدهیم. ما می‌خواهیم با جهت دادن به توان بالقوه جامعه‌ کارآفرینی نوآورانه‌ کشور در تقاطع صنعت و دانشگاه، به حل چالش‌های صنعت انرژی کشور کمک کنیم. مأموریت ما تبدیل کردن «انرژیک» به کانونی است که در آن از طریق مراوده و هم‌افزایی تصمیم‌گیران، مدیران، کارآفرینان و مشاوران، مراحل ایده‌پردازی تا پیاده‌سازی راه‌حل‌ها آسان‌تر طی شود.

هیئت مدیره مرکز نوآوری انرژیک

ویدئوی معرفی مرکز نوآوری انرژیک

پخش ویدیو

تور مجازی مرکز نوآوری انرژیک

منتورهای ما