معرفی شتابدهنده‌ی BBL Lab

مرکز نوآوری انرژیک » معرفی شتابدهنده‌ی BBL Lab
bbl lab

هیوستون، چهارمین شهر بزرگ آمریکا می‌باشد که بر اساس گزارش  Advanced Energy Economy 2016 به عنوان پایتخت انرژی جهان شناخته شده است، ولی با وجود این موضوع این شهر تا سال  2019 فعالیت قابل توجهی در حوزه برنامه‌های شتابدهی صنعت نفت و گاز نداشته بود.

در سال  BBL Ventures (BBLV) 2019که یک صندوق سرمایه‌گذاری خطرپذیر، در مراحل اولیه استارتاپ‌های صنعت انرژی است، همکاری را با مرکز نوآوری هیوستون با نام  Houston Stationدر خصوص توسعه‌ی فضای کاری و جامعه‌ی کارآفرینان انرژی به منظور پرورش فرهنگ نوآوری، با هدف تبدیل نمودن هیوستون به یک هاب پیشرو جهانی در زمینه نوآوری و فناوری صنعت انرژی آغاز نموده است.

یکی از خروجی‌های این همکاری تاسیس اولین شتابدهنده صنعت نفت و گاز و انرژی شهر با نام  (BBLL) BBL LABدر محل Houston Station می‌باشد. از نظر یکی از مدیران ارشد  BBLV به نام پاتریک لوئیس، استارتاپ‌هایی که درحوزه‌ی ارائه‌ی راهکارهای فناورانه در صنعت نفت و گاز مشغول فعالیت هستند، به دلیل نبود ارتباط بین این استارتاپ‌ها و شرکت‌های صنعت نفت و گاز از یک سو و عدم وجود صندوق‌های خطرپذیر فعال در این حوزه از سوی دیگر با مشکلات فراوانی، در کسب سرمایه و اعتبار از صنعت رو به رو هستند.

صنعت نفت و گاز به دلایل وابستگی بسیار زیاد به شرایط اقتصادی، چرخه فروش به شدت طولانی و قبول و پذیرش آهسته، مورد استقبال صندوق‌های خطرپذیر نمی‌باشد. هدف از تاسیس  BBLL تلاش در راستای پرنمودن این شکاف‌ها است.

  خدمات دوره‌ی شتابدهی

هر دوره‌ی شتابدهی شامل یک برنامه‌ی شش‌ماهه به منظور آموزش، رشد و پرورش استارتاپ‌ها و تکمیل راه‌حل‌های قابل استفاده برای شرکای صنعت انرژی BBLL می‌باشد که در محل  Houston Station برگزار می‌شود. دوره‌های BBLL موضوع محور هستند و بر اساس تراکم و شدت یک معضل یا نقاط درد (Pain Point) در صنعت انرژی مشخص می‌گردد. به عنوان مثال موضوع اولین دوره‌ی شتابدهی BBLL راه‌حل‌های رباتیک کمک‌کننده به حل نقاط درد صنعت انرژی است.

شتابدهی نوآوری در صنعت انرژی (نفت و گاز)

در برنامه‌های شتابدهی خدمات مختلفی از قبیل موارد زیر به استارتاپ‌ها ارائه می‌گردد:

  • زیرساخت ها: ارائه فضای کاری و آزمایشگاهی به استارتاپ‌ها
  • آموزش و منتورینگ: هر استارتاپ می‌تواند در ضمن استفاده از خدمات منتورینگ در حین دوره از یک دوره 10هفته‌ای آموزش اختیاری با موضوعات، توسعه‌ی فرصت‌ها، استراتژی و برنامه‌ریزی، سازماندهی و اجرا، مدیریت سهام و تامین مالی، استفاده نماید.
  • خدمات حمایتی فرایند کسب و کار: ارائه‌ی خدمات مختلفی از قبیل خدمات طراحی صنعتی، مالی و حسابداری، حمایت حقوقی، توسعه نرم‌افزار و فناوری اطلاعات و فرایند فروش به شرکت‌های استارتاپی.
  • خدمات تست و راه‌اندازی آزمایشی: ارائه‌ی خدمات تست، تولید آزمایشی و دریافت بازخورد در خصوص راه‌حل‌های استارتاپ‌ها به کمک سهامداران صنعتی و شرکای BBLL
  • سرمایه‌گذاری بذری

شناسایی نیازهای فناورانه‌ی صنعت نفت

در حال حاضر استارتاپ‌های حوزه‌ی انرژی تلاش می‌کنند تا به شرکت‌های بزرگ نفتی بگویند که چرا شرکت‌های آنها به راه‌حل‌های جدید نیاز دارند. اما  BBLL تلاش دارد تا ابتدا نیازهای فناورانه‌ی اساسی صنایع نفت و گاز را احصا نموده سپس به دنبال استارتاپ‌های توانا در جهت ارائه‌ی راه‌حل بر آید، تا به این وسیله کارایی و اثربخشی سرمایه‌گذاری خود را دو چندان کند.

همانطور که در قسمت قبل توضیح داده شد،  BBLL از تراکم نقاط درد یا مشکلات فناورانه شرکت‌های صنعت انرژی موضوعات دوره‌های خود را انتخاب می‌کند،  BBLL در این راستا از داده و اطلاعات BBLV استفاده می‌کند تا به این سوال پاسخ دهد که نیازهای صنایع نفت و گاز از استارتاپ‌های این حوزه چیست؟

برای جمع‌آوری داده‌های مورد نظر،  BBLV از یک مکانیزم خاص استفاده می‌کند. نرمافزار Innovation navigator software ابزاری است که این صندوق با کمک آن نقاط درد صنعت نفت و گاز را به طور گسترده از مهندس حفاری گرفته تا مدیر ارشد فنی دریافت می‌کند. سپس با تحلیل این داده‌ها با الگوریتم‌های خاص، نیاز فناورانه‌ی صنعت را شناسایی می‌کنند.

پشتیبان
پشتیبان
پیمایش به بالا