موانع نوآوری در صنعت نفت و گاز

مرکز نوآوری انرژیک » موانع نوآوری در صنعت نفت و گاز
موانع نوآوری در صنعت نفت و گاز

 نوآوری در حقیقت گسترش خلاقیت است. برای ورود و پیشرفت در این حوزه می بایست از موانع پیش رو نیز آگاه بود تا بتوان راهکار های لازم برای مواجه با آنها را یافت. مهم ترین موانع توآوری شرکت‌های حوزه نفت و گاز و پتروشیمی در پنج دسته کلی عدم اطمینان از وجود تقاضا برای نوآوری، موانع مالی، موانع مربوط به محیط کسب و کار، موانع سازمانی و عدم اگاهی از مزایای نوآوری شناخته شده اند.

عدم اطمینان از وجود تقاضا برای نوآوری در بازار یکی از موانعی است که شرکت ها با آن رو‌به‌رو هستند.

 دور هم جمع کردن صاحبان ایده، تجربه، دانش و سرمایه بستر مناسبی را برای زایش و رشد و شکوفایی هسته‌های نوآفرین شکل می‌دهد. می‌توان با جهت دادن به توان بالقوه جامعه‌ کارآفرینی نوآورانه‌ کشور در تقاطع صنعت و دانشگاه، با عبور از این مانع، به حل چالش‌های صنعت انرژی کشور کمک کرد. ارتباط با شرکت‌های بزرگ صنعت انرژی به صورت منظم و در قالب رویدادهای Reverse Pitch، یکی از راهکار های عبور از این مانع می‌باشد.

مانع دیگری که پیش روی نوآوری در صنعت نفت و گاز است عدم اگاهی از مزایای نوآوری می باشد. صنعت نفت و گاز از صنایع قدیمی است و همچنان در بسیاری از شرکت ها این تفکر مخالف نوآوری حاکم است که از همان روش های سنتی پیشین برای رفع مشکلات و پیشرفت سازمان استفاده کنند. فناوری و نوآوری در صنعت نفت به عنوان پیشران‌های کاهش هزینه و تمایز عمل می‌کنند، در عصر امروز که سرعت پیشرفت فناوری ها روز به روز در حال افزایش می باشد، سازمان ها برای بقا و رشد خود راهی جز منطبق کردن خود با تغییرات محیط پیرامون خود ندارند، باید توجه داشت که  موفقیت سازمان ها عمدتا ریشه در نوآوری دارد.

موانعی که در محیط کسب و کار و فضای رقابت وجود دارند عبارت اند از:

  1. کمبود شرکت‌های مشاوره‌ای، حمایتی و ارائه دهنده خدمات پشتیبانی نوآوری،
  2. عدم دسترسی به مواداولیه و زیرساخت‌های مورد نیاز برای نوآوری،
  3. عدم کارایی سیاست‌های بازرگانی،
  4. عدم انعطاف‌پذیری کافی مقررات و استانداردها،
  5. تسلط چند شرکت بر بازار،
  6. عدم امکان رقابت و عدم سهولت دسترسی به همکار بیرونی مورد نیاز در فرایند نوآوری

دسته دیگر فاکتورهای مانع نوآوری، موانع سازمانی نام دارند این عوامل عبارتند از عدم داشتن شناخت مناسب نسبت به بازار، عدم وجود دانش کافی نسبت به حوزه فناورانه، کمبود نیروی انسانی واجد شرایط، عدم توانمندی در مدیریت زنجیره تامین، عدم وجود مدیریت پروژه تحقیق و توسعه محصول، عدم وجود استراتژی مشخص و عدم وجود ساختار سازمانی مناسب و حامی فعالیت. لازم به ذکر می‌باشد که این دسته از موانع  از منظر شرکت‌های حوزه نفت و گاز کمترین اهمیت را داشتنه اند.

موانع مالی نیز یکی از مواردی است که شرکت ها با آن مواجه هستند، اما با شناخت نوآوری می‌توانند در چرخه رقابت و شرایط سخت دوران حاضر، پیوسته دست به نوآوری بزنندو از سایرین پیشی بگیرند. این نوآوری می‌تواند شامل خلق محصولات جدید، خلق روال‌های داخلی جدید و یا روش‌های کاملاً جدید انجام کسب‌وکار باشد.

پشتیبان
پشتیبان
پیمایش به بالا