چالش‌های شکل‌گیری استارتاپ‌های حوزه انرژی و راه‌های عبور از آن‌ها

مرکز نوآوری انرژیک » چالش‌های شکل‌گیری استارتاپ‌های حوزه انرژی و راه‌های عبور از آن‌ها
چالش‌های شکل‌گیری استارتاپ‌های حوزه انرژی و راه‌های عبور از آن‌ها

 

وبینار چالش‌های شکل‌گیری استارتاپ‌های حوزه انرژی و راه‌های عبور از آن‌ها

 

شروع یک کسب و کار مبتنی بر ایده همواره با چالش های متعدد و موانع گوناگون همراه است .

هرچه این ایده در بازار جا افتاده تر و صنعت بالغ تری باشد چالش ها و موانع هم بزرگتر و قدرتمند تر میشوند.

اگر بازار و محیط استارتاپ ساختار یافته و دارای یک بورکوراسی پیچیده باشد مسائل مضاعف میشوند.

در اکوسیستم انرژی ایده های نو و کسب و کار های مبتنی بر آنها به سختی مسیر خود را باز میکنند.

دلیل این امر وجود ساختار بالغ صنعت ،شرکت های بزرگ و قدرتمند تعیین کننده مسیر بازار و وابستگی زیاد دولت ها و قدرت ها به مقوله انرژی است .به همین دلیل به راحتی ،به استارتاپ های انقلابی که قدرت شرکت ها و دلوتها را به چالش میکشند میدان داده نمیشود.

در کشور هایی با اقتصاد تک محصولی و متکی به نفت این موضوعات پر رنگ تر است .نظام های استانداردی قدیمی ،بازرا شکل یافته ،عادات مصرف کننده ، قیمت حامل های مختلف انرژی و نیروی انسانی و از همه مهمتر انحصار دولتی و شرکتی در ساختار بازار و محصولات انرژی در این کشور ها نمود بارزتری دارند.علاوه بر این بسیاری از شاخص ها و روش های معمول در استارتاپ های فناوری اطلاعات و … در این دنیا قابل اجرا و دستیابی و ارزیابی نیست .

در اکوسیستم استارتاپ های انرژی نیاز به بازنگری در پارادایم ها ،ابعاد و شاخص ها و روند ها داریم .
اما چطور میشود از این موانع عبور کرد و یک استارتاپ انرژی راه انداخت ؟ شاخص های این اکوسیستم با اکوسیستم های استارتاپی دیگر چه تفاوت هایی دارد ؟
تجربیات سه و نیم سال گذشته در یونش (شرکت زنجیره تامین هوشمند انرژی ) میتواند الگوهایی برای عبور از موانع ارائه کند.

🔸ارائه کننده : محسن مولایی نسب
بنیانگذار و مدیر عامل شرکت زنجیره تامین هوشمند انرژی (یونش )

🔸یونش : اولین توزیع کننده هوشمند حامل های انرژی

برگزارکننده: مرکزنوآوری انرژیک

پشتیبان
پشتیبان
پیمایش به بالا