برگزاری کارگاه آموزشی «اصول حقوقی شروع و پیشبرد کسب و کار»

مرکز نوآوری انرژیک » برگزاری کارگاه آموزشی «اصول حقوقی شروع و پیشبرد کسب و کار»

برگزاری کارگاه آموزشی «اصول حقوقی شروع و پیشبرد کسب و کار» 

کارگاه آموزشی اصول حقوقی و پیشبرد کسب وکار یکشنبه 30 مهر در سالن کارگاه های مرکز نوآوری انرژیک برگزار گردید.

این کارگاه با حضور شرکت های دانش بنیان، نوآور و فناور به منظور منتورینگ عمومی شرکت های عضو انرژیک برگزار شد. مدرس این کارگاه آقای دکتر مسعود منشدی (دکتری حقوق تجارت بین الملل، مدیر آکادمی بین المللی Tenstep) بود.

در این کارگاه آموزشی در مباحثی همچون انواع شرکت تجاری و شرایط ثبت این شرکت ها،  اسناد تجاری، انواع قراردادها، مراجع حقوقی و قانونی در کشور، چگونگی حل اختلافات حقوقی و کیفری در شرکت های دانش بنیان بدون مراجعه به دادگاه،   اقسام داوری،  قوانین و علل مراجعه به داوری و … پرداخته شد.

Picture of پشتیبان
پشتیبان
پیمایش به بالا