مرکز نوآوری انرژیک یک نقطه رجوع در فصل مشترک صنعت، دانش، تجربه، سرمایه و خلاقیت(تور مجازی)

مرکز نوآوری انرژیک » مرکز نوآوری انرژیک یک نقطه رجوع در فصل مشترک صنعت، دانش، تجربه، سرمایه و خلاقیت(تور مجازی)
انرژیک

مرکز نوآوری انرژیک یک نقطه رجوع در فصل مشترک صنعت، دانش، تجربه، سرمایه و خلاقیت، برای یافتن راه‌حل مسأله‌های صنعت انرژی از طریق فرایند نوآوری باز، به کمک کارآفرینان خلاق می‌باشد.
ایده هایی که پیشتر در شرکت‌های بزرگ جوانه میزد حالا ممکن است در شرایط متفاوت، یک فناور و یا یک استارتاپ متبلور شوند. نوآوری باز می‌تواند باعث کاهش هزینه‌ها، تسریع زمان، افزایش تمایز در بازار و ایجاد جریان‌های جدید درآمدی برای شرکت‌ها شود و این فرصت در انرژیک فراهم شده است تا شرکت‌ها از نوآوری باز بهره‌مند شوند. نوآوری باز پاسخی برای تغییر شرایط بازار و نیازهای مشتری با پیوند دانش و ارتباط با پایگاه ایده و دانش بزرگتر است. در عصر امروز صنعت با تغییرات گستره بازار برای حفظ بقا و پیشرفت مواجه است و بهترین راه برای اینکه با کاهش زمان و هزینه و افزایش بازار های جدید و به حداقل رساندن ریسک به این هدف برسد، نوآوری باز است. بدین ترتیب شرکت های نوآور راه حل های بهتر ، سریعتر و ارزان تری نسبت به سایرین ارائه می دهند.

اعضای انرژیک می‌توانند، در کنار دسترسی آسان به منتورهای عمومی و تخصصی، رویدادها و کارگاه‌ها و شبکه‌ی ارتباطی غنی موجود در انرژیک، از امکان کار در یک فضای کاری آرام، پویا و مدرن در قلب تهران نیز برخوردار باشند.

 

پشتیبان
پشتیبان
پیمایش به بالا