پنل تخصصی “بررسی و آسیب شناسی سیاست‌های کشور در بهینه‌سازی مصرف انرژی صنعت نفت و گاز”

مرکز نوآوری انرژیک » پنل تخصصی “بررسی و آسیب شناسی سیاست‌های کشور در بهینه‌سازی مصرف انرژی صنعت نفت و گاز”

دانشکده مهندسی نفت دانشگاه صنعتی امیرکبیر با همکاری مرکز نوآوری انرژیک برگزار می کند؛
پنل تخصصی “بررسی و آسیب شناسی سیاست‌های کشور در بهینه‌سازی مصرف انرژی صنعت نفت و گاز”

بر اساس آمار رسمی منتشر شده حدود 5/12 درصد از انرژی اولیه کشور در صنعت نفت و گاز اتلاف می شود. از آنجا که این میزان اتلاف معادل 5/387 میلیون بشکه نفت خام و معادل 11/25 درصد از انرژی مصرفی نهایی کشور هست و با توجه به ناترازی شدید انرژی کشور در سال های پیش رو، دانشکده مهندسی نفت دانشگاه صنعتی امیرکبیر با همکاری مرکز نوآوری انرژیک در نظر دارد یک پنل تخصصی با عنوان “بررسی و آسیب شناسی سیاست‌های کشور در بهینه‌سازی مصرف انرژی در صنعت نفت و گاز” در تاریخ 3 اسفند 1401 ساعت 13 الی 15 با حضور کارشناسان ذی ربط برگزار نماید.

برای ثبتنام در این پنل تخصصی کلیک نمایید.

ثبتنام در پنل تخصصی 

 

پشتیبان
پشتیبان
پیمایش به بالا